Dung dịch nhà yến Odour

2,500,000

Trước khi nhà yến được đưa vào hoạt động thì việc xử lý mùi xi măng, cũng như việc tạo mùi bầy đàn vô cùng quang trọng. Làm thế nào để tạo mùi tốt nhất? trước tiên chúng ta cần xử lý hết mùi xi măng bên trong ngôi nhà yến. cách truyền thống là mọi người song khóm, đốt than, xịt nước, xử lý amoniac vv…

dung dịch nhà yến odour
Dung dịch nhà yến Odour

2,500,000