Màng loa nhà yến

120,000

– Màng nhỉ loa Swallow dùng để thay thể cho các dòng loa Sh Của Swallow.

– Được nhập khẩu từ Malaysia.

màng loa nhà yến
Màng loa nhà yến

120,000