Bẫy cú, chim cắt, diều hâu, ó

Việc quang trọng trong quá trình vận hành nhà yến hiệu quả, phải nói tới yếu tố bảo vệ ngôi nhà chim khỏi những thiên địch nguy hiểm như chim cú, chim cắt, tắc kè, rắn vv…

Call Now Button