Lưới bịt thông gió bánh ú

25,000

Lưới được gia công tại xưởng theo nhu cầu của ngôi nhà yến khi xử dụng bánh ú để thông gió. Lưới nhằm ngăn thiên địch vào bên trong nhà yến, lỗ lưới 2 ly có thể ngăn đc cả thằn lằn, lưới inox 304 đã được kiểm định chất lượng.

Hết hàng