Lưới góc inox giúp nhanh làm tổ

10,000

Lưới góc inox 304

  • Giúp nhanh chim giai đoạn đầu
  • Thi công dễ dàng
  • Inox 304 không rĩ
  • Được chứng minh trên nhiều căn nhà yến
  • Hiệu quả tiện lợi
lưới gốc inox giúp nhanh làm tổ
Lưới góc inox giúp nhanh làm tổ

10,000

Call Now Button