Dung dịch tạo mùi Aroma King

2,450,000

Mã sản phẩm: AK01
Thể tích: 5L (sử dụng 300m2)
Kích thích chim mái chịu trống nhanh, sinh sản nhanh và tạo tổ nhanh
Tăng đàn, tăng số lượng chim yến vào làm tổ
dung dịch aroma king
Dung dịch tạo mùi Aroma King

2,450,000